Get Adobe Flash player

Drodzy Państwo.

Jeszcze przez kilka dni, a w niektórych przypadkach do września, grupy samopomocowe mogą w poszczególnych województwach składać wnioski o mikrodotacje (1.5 do 5 tys. zł). Środki mogą być, między innymi, przeznaczone na ochronę i promocję zdrowia.

Zwracamy się do wszystkich grup samopomocowych i grup nieformalnych z prośbą o zastanowienie się, czy macie potrzebę organizacji spotkania ze specjalistą, organizacji warsztatów kulinarnych dla alergików, warsztatów psychologicznych lub w jakikolwiek inny sposób zagospodarowania takich środków tak, by pomóc wam w radzeniu sobie z chorobą.

Poniżej lista według województw.

 

1. Dolnośląskie

1.1 Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatywy

Nabór wniosków w 2014 r.: 2 dekada września

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Źywiołowych Tratwa / Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych / Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella

1.2  OdDOLNY ŚLĄSK

Nabór wniosków w 2014 r.: brak informacji

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich / Fundacja Wrzosowa Kraina

 

2. Kujawsko-pomorskie

Inicjuj z FIO

Nabór wniosków w 2014 r.: zakończył się 17 lipca

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia inicjatyw Pozarządowych TŁOK / Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 

3. Lubelskie

Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO

Nabór wniosków w 2014 r.: do 15 sierpnia

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

 

4. Lubuskie

Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich

Nabór wniosków w 2014 r.: do 14 sierpnia

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

 

5. Łódzkie

Grant na lepszy start

Nabór wniosków w 2014 r.: do 15 września

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM / Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 

6. Małopolskie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Małopolska Lokalnie

Nabór wniosków w 2014 r.: do 18 sierpnia

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych / Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE / Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS / Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

 

7. Mazowieckie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie

Nabór wniosków w 2014 r.: do 12 sierpnia

Fundacja Fundusz Współpracy / Stowarzyszenie Europa i My / Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

 

8. Opolskie

Kierunek FIO

Nabór wniosków w 2014 r.: do 25 sierpnia

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych / Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy

 

9. Podkarpackie

Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Nabór wniosków w 2014 r.: do 20 sierpnia

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu / Fundacja GENERATOR INSPIRACJI / Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej / Fundacja Fundusz Lokalny SMK

 

10. Podlaskie

Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji

Nabór wniosków w 2014 r.: do 14 sierpnia

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

 

11. Pomorskie

Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany!

Nabór wniosków w 2014 r.: brak informacji, 11/08 przewidziana konferencja prasowa nt.projektu.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich / Stowarzyszneie EDUQ / Fundacja Pokolenia / Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL / Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych / Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy / Stowarzyszenie Morena

 

12. Śląskie

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie

Nabór wniosków w 2014 r.: do 25 sierpnia

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS / Fundusz Lokalny Ramża

 

13. Świętokrzyskie

Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów.

Nabór wniosków w 2014 r.: do 17 sierpnia

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

 

14. Warmińsko-mazurskie

WARMIA MAZURY LOKALNIE

Nabór wniosków w 2014 r.: zakończył się 6 sierpnia

Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek / Nidzicki Fundusz Lokalny / Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA / Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży / Stowarzyszenie PRZYSTAŃ

 

15. Wielkopolskie

Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa

Nabór wniosków w 2014 r.: do 25 sierpnia

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

 

16. Zachodniopomorskie

MIKRODOTACJE Małe Inicjatywy Lokalne

Nabór wniosków w 2014 r.: brak informacji, trzeba sprawdzać na stronie www.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

Leave a Reply

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy