Get Adobe Flash player

Lek. med. Lidia Ruszkowska –  dermatolog, wenerolog, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Pracowała w Szpitalu Bielańskim na Oddziale Noworodkowym, w Poradni Pediatrycznej na Żoliborzu, w Szpitalu Dermatologicznym w Warszawie na Oddziale Dermatologii Dziecięcej. Prowadziła Poradnię Dermatologii Dziecięcej w Klinice Dermatologicznej w Warszawie na ul. Koszykowej, utworzyła taką samą Poradnię w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2008 r. jest ordynatorem Oddziału Dermatologii Dziecięcej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym. Jest członkiem Warszawskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Pediatrycznego. Prowadzi wykłady skierowane do pediatrów i dermatologów, uczy dermatologów i pediatrów w trakcie ich specjalizacji. Jest autorką licznych publikacji w zakresie dermatologii dziecięcej w fachowych czasopismach.

O swojej pracy opowiada: „ W oddziale hospitalizujemy dzieci od 0 do 18 roku życia. Prawie połowa pacjentów hospitalizowanych to chorzy na różnego rodzaju alergie skórne, w tym atopowe zapalenie skóry. Wobec narastającego problemu chorób alergicznych, moim marzeniem jest stworzenie ośrodka, który podjął by się kompleksowego leczenia atopowego zapalenia skóry. Myślę tu o współpracy alergologów, dermatologów, pediatrów, psychologów i dietetyków.”

Prywatnie przyjmuje w Przychodni Babyderm (www.babyderm.pl)

Dr n. med Alicja Karney – specjalista pediatra II stopnia, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, właściciel i kierownik NZOZ Specjalistycznej Poradni Lekarskiej przy ul. Sokratesa 2a w Warszawie. Wydział Lekarski Akademii Medycznej ukończyła w 1988r., staż podyplomowy odbywała w Szpitalu Międzyleskim, gdzie następnie pracowała przez 3 lata w Oddziale Noworodkowym. Kolejnym miejscem pracy była Poradnia Lekarska przy ul. Czumy w Warszawie (lata 1992-1997). Specjalizację I stopnia z pediatrii zdała w roku 1994r. Kolejnym etapem nauki były kursy w zakresie ultrasonografii (w Pracowniach Ultrasonograficznych szpitali warszawskich oraz kursy teoretyczne i praktyczne organizowane przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne). Uzyskana wiedza i umiejętności pozwoliły na podjęcie samodzielnej pracy w Pracowni Ultrasonograficznej, gdzie przez 2 lata pracowała badając dzieci w dzielnicy Wola. Specjalizację II stopnia z pediatrii uzyskała w roku 1999r. W roku 1997r. podjęła pracę w Pediatrycznej Klinice Jednego Dnia w Instytucie Matki i Dziecka (obecna nazwa Oddział Hospitalizacji Jednego Dnia), pierwszego w Polsce oddziału diagnostycznego, w którym diagnozowane są dzieci z różnymi problemami medycznymi bez konieczności ich hospitalizacji. W 2003r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego. Bierze aktywny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi wykłady w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy odbywających staże specjalizacyjne w Instytucie Matki i Dziecka. Jest autorem wielu medycznych artykułów, konsultantem merytorycznym oraz współautorem kilku poradników dla rodziców. Jako pediatra z wieloletnim doświadczeniem i lekarz, który kocha swoja pracę, podejmuje codziennie wyzwania, jakie stawiają choroby dzieci. Takim wyzwaniem jest leczenie dzieci z atopowym zapaleniem skóry. W tym schorzeniu nie tylko cierpiące dziecko wymaga pomocy i wsparcia, ale również jego najbliżsi.

Poradnia Lekarska na ul. Sokratesa: http://karney-pediatria.pl/

Dr n. med. Anna Wójtowicz – usyskała II stopień specjalizacji z pediatrii i specjalizację z alergologii. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie na I Wydziale Lekarskim. Od początku kariery zawodowej związana z Kliniką Warszawskiej Akademii Medycznej, początkowo przy ul. Marszałkowskiej 24, gdzie zdobyła I stopień specjalizacji z pediatrii, później przy ul Działdowskiej 1. W latach, kiedy związana była z Kliniką Pulmonologii i Alergologii wieku dziecięcego, pracowała z chorymi dziećmi, uczyła też studentów medycyny. Obecnie pracuje w City Clinic w Warszawie (www.cityclinic.pl), gdzie zajmuję się dziećmi z chorobami alergicznymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i bierze udział w spotkaniach i konferncjach poświęconych najnowszym zdobyczom nauki w walce z chorobami alergicznymi.

Dr Wójtowicz mówi o sobie: „Problemem, który zawsze mnie szczególnie interesował było atopowe zapalenie skóry oraz żywienie i jego wpływ na zdrowie dzieci. Artykuły na ten temat mojego autorstwa pojawiły się na łamach „Pediatrii po dyplomie”, było to też tematem moich wystąpień na konferencji poświęconej chorobom alergicznym wieku dziecięcego w Ciechocinku w 2011r.”

Lek. med. Jolanta Wacławek –  pediatra, zatrudniona w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, na różnych stanowiskach, m.in. w Klinice Pediatrii IMiD, jako szefowa Izby Przyjęć IMiD, w Poradni Alergologicznej i Immunologicznej. Obecnie pracuje w Zakładzie Immunologii IMiD z pacjentami wymagającymi rozszerzonej diagnostyki immunologicznej i alergologicznej. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, Wydz. Lekarski. Poza regularną pracą w Instytucie, przez dwa lata występowała w programie telewizyjnym „Wielki Świat Małych Odkrywców”. Obecnie pracuje dodatkowo w Lecznicy Lekarzy Specjalistów „BETAMED“ w Piastowie, gdzie przyjmuje jako pediatra konsultujący dzieci z alergią i podejrzeniem zaburzeń odporności.

Joanna Żółkowska – dietetyk w Klinice Pediatrii i Poradni Chorób Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, wcześniej pracownik Wydziału Żywienia Człowieka SGGW. Absolwentka SGGW-AR, Wydz. Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. W latach 2008-2011 była uczestnikiem Eastern European Metabolic Academy. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach, w szczególności poświęconych fenyloketonurii.

Magdalena Rozenfeld – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany analityk grupowy. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz współpracuje z ośrodkiem terapeutyczno-medycznym MABOR. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, zaburzeniami osobowości, stanami depresyjnymi oraz zaburzeniami odżywiania. Zajmuje się wsparciem osób chorujących psychicznie i ich rodzinami. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w ramach programu „prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień”.

Katarzyna Wyrzykowska – Psycholog, psychoterapeuta z 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, także z elementami psychodramy i psychogimnastyki. Certyfikowany analityk grupowy (ukończyła 4-letnie szkolenie terapeutyczne w IAGR), członek zwyczajny Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

Współpracowała z Ośrodkiem „Drabina” prowadząc zajęcia warsztatowe rozwoju osobistego poprzez sztukę dla dzieci i młodzieży. Pracowała w Centrum Psychoterapii Szpitala Wojewódzkiego przy Nowowiejskiej w Warszawie prowadząc konsultacje oraz krótkoterminową terapię grupową z elementami psychodramy i psychogimnastyki.

Obecnie współpracuje z Centrum Psychologiczno – Medycznym MABOR (www.mabor.com.pl, www.zaburzeniaodzywiania.net.pl), gdzie od 2007 roku jest jedną z osób prowadzących szkolenie dla psychoterapeutów atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Jest także koordynatorem zespołu zajmującego się leczeniem zaburzeń odżywiania (Zintegrowany Program Leczenia Zaburzeń Odżywiania).
Specjalizuje się w: zaburzeniach lękowych, objawach depresyjnych, zaburzeniach odżywiania, objawach psychosomatycznych.
Ponadto, prowadzi interwencje kryzysowe oraz zajmuje się kobietami w ciąży.


Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy