Get Adobe Flash player

30 kwietnia ogłoszono wyniki konkursu FIO 2012.

Udało się!

Jesteśmy w grupie organizacji, które mogą liczyć na dofinansowanie przedstawionego projektu, o ile, oczywiście nadal gwarantujemy jego wykonanie zgodnie z przedstawiną propozycją i podpiszemy umowę  z FIO.

Nasz project skierowany jest głównie do rodziców i opiekunów dzieci z atopią w wieku 0-14 lat, ale też pedagogów, pracowników medycznych, aptekarzy, psychologów, dietetyków i wszystkich innych osób, które, z racji pełnionej funkcji, mogą mieć głębszy kontakt z dziećmi z AZS. Pragniemy, żeby działania podjęte w ramach projektu przyczyniły się do lepszego zrozumienia tej choroby.

Działania projektowe, między innymi, będą obejmowały:

– przeprowadzenie 3 konferencji tematycznych z udziałem stałego panelu ekspertów i zaproszonych gości specjalnych; na konferencje zaprosimy rodziców, opiekunów i inne, wyżej wymienione osoby, też przedstawicieli instytucji państwowych i organizacji pozarządowych zajmujących się tematem; konferencje mają się odbywać w Warszawie (2) i w Radomiu (1);

– 4 spotkania grupy informacyjno-edukacyjnej rodzin chorych; spotkania pozwolą na poznanie innych osób znających problem, wymianę doświadczeń oraz sformułowanie tematów do poruszenia na konferencjach i tematów, które trzeba będzie poruszyć w rozmowach z przedstawicielami władz, ustawodawców, mediów i środowiskiem medycznym;- przygotowanie wortalu informacyjnego o AZS (z czatem z ekspertami, materiałami filmowymi na podstawie odbytych konferencji oraz informacjami o ważnych dla chorych na AZS wydarzeniach);

– przygotowanie publikacji i broszur informacyjnych;- utworzenie, na czas trwania projektu, punktu informacyjnego i miejsca spotkań dla chorych na AZS.

Czas trwania projektu, to 7 miesięcy, od 1 lipca, do 31 grudnia 2012.

Projekt będziemy realizowali w partnerstwie z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie.

3 komentarze to “Lepsze życie z atopowym zapaleniem skóry (AZS), projekt konferencji lekarskich współtworzonych przez chorych i ich rodziny”

  • MARZENA:

    JESTEM MAMĄ DZIESIĘCIOLETNIEJ DZIEWCZYNKI Z AZS I PO LATACH NIEUDOLNEGO LECZENIA CZUJĘ SIĘ BEZRADNA WOBEC TEGO PROBLEMU I ZOSTAWIONA SAMA SOBIE. JEST WE MNIE PEŁNO ŻALU ,ŻE POMIMO CHĘCI POMOCY MOJEMU DZIECKU TAK NIEWIELE ZALEŻY ODE MNIE. KAŻDY PROJEKT ZWIĄZANY Z TĄ CHOROBĄ UWAŻAM ZA NADZIEJĘ ,ŻE NARESZCIE ZOSTANIE AZS POTRAKTOWANE POWAŻNIE .
    POZDRAWIAM SERDECZNIE MARZENA

Leave a Reply

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy