Get Adobe Flash player

Fundacja Alabaster z siedzibą w Zalesiu Górnym 05-540, przy ul. Jasnej 26 (nr KRS 0000364960), na podstawie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno decyzją o Nr 33/2011 z dnia 6 czerwca 2011, w dniu 12 czerwca 2011 roku przeprowadziła na Jarmarku Hubertowskim w Zalesiu Górnym zbiórkę publiczną używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych. Fundacja Alabaster informuje, że zebrała 58 telefonów komórkowych, z których większą część stanowiły telefony działające. Telefony te zostały odkupione od Fundacji i wycenione przez firmę Greenfone Sp. z o.o. na kwotę 718,70 zł. Telefony niedziałające, firma Greenfone zutylizuje, natomiast te działające zostaną przez firmę Greenfone poddane procesowi refabrykacji i skierowane do powtórnego użytkowania w Nigerii, Togo, Ghanie, Etiopii i/lub kilku innych krajach.

Fundacja Alabaster środki uzyskane ze sprzedaży otrzymanych telefonów komórkowych przeznaczy na dofinansowanie konsultacji medycznych i dietetycznych dla podopiecznych Fundacji. W ramach tego programu Fundacja rozpoczęła współpracę z psychologiem, psychoterapeutą, oraz jest w trakcie negocjacji umowy o konsultacje dietetyczne. Koszty przeprowadzenia zbórki publicznej zamknęły się w kwocie 148,42 zł (koszt wydruku plakatów i opłata skarbowa).

Dziękujemy firmie ZenithOptimedia Group Sp. z o.o. oraz mieszkańcom Zalesia Górnego za dołączenie się do akcji.

Comments are closed.

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy