Get Adobe Flash player

PROJEKT Halo!ATOPIA

Jest to projekt edukacyjno-informacyjny, skierowany do rodziców i opiekunów dzieci z AZS. Uczestnicząc w projekcie, można:

  • podwyższyć swoją wiedzę na temat AZS,
  • zadać pytania, na które ciągle nie znaleźliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi i uzyskać wyjaśnienia na jednej z organizowanych konferencji,
  • poznać inne osoby w podobnej sytuacji i wymienić się z nimi doświadczeniami,
  • spotkać lekarzy i specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy poświęcają wiele czasu na zrozumienie tej skomplikowanej choroby i porozmawiać z nimi,
  • ułatwić dziecku kontakt z innymi dziećmi z AZS,
  • uczestniczyć w działaniach mających na celu polepszenie jakości życia osób z AZS.

Projekt obejmuje:

  • 3 konferencje z udziałem doświadczonych lekarzy i specjalistów oraz wybitnych profesorów medycyny, naukowców i wykładowców uniwersyteckich;
  • 4 spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców i opiekunów dzieci z AZS w wieku 0-14 lat;
  • punkt konsultacyjny dla osób z AZS i ich bliskich, czynny jeden dzień w każdym tygodniu w biurze projektu od sierpnia do grudnia 2012;
  • wydanie, w grudniu 2012, publikacji o AZS podsumowującej wiedzę prelegentów i panelistów.

—————————————————————————————————————————————————

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM  WARSZTATÓW DLA DZIECI Z AZS I INNYMI CHOROBAMI SKÓRY

Do tej pory, w 2011 roku, odbyły się dwie edycje warsztatów arteterapeutycznych z wykorzystaniem teatru i teatru lalek. W 2012 planujemy organizację kolejnych, przynajmniej 3 edycji warsztatów w różnych miastach Polski, m.in. Katowicach, Zabrzu, Częstochowie i Białymstoku. Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją w zakresie organizacji warsztatów w ich mieście, powiecie lub gminie prosimy o kontakt z Fundacją (fundacja@fundacja-alabaster.org).

Informacja o warsztatach z 06/2011 znajduje się tutaj.

Informacja o warsztatach z 10/2011 znajduje się tutaj.

Informacja o warsztatach z 05/2012 znajduje się tutaj.

—————————————————————————————————————————————————

SPOTKANIA GRUPY SAMOPOMOCOWEJ

Spotkania grupy odbywają się we wszystkie (pracujące) środy w godzinach 19.00 – 21.00, ul. Chocimska 12 lok. 4.

Zapraszamy na spotkania wszystkie osoby dorosłe z Warszawy i okolic, które są lub były chore na atopię.

Grupa planuje:

– działać na wspólnie wypracowanych zasadach,

– pomóc sobie, pomagając przy okazji innym,

– zdobyć nowe umiejętności (w ramach różnych warsztatów, np. emisji głosu, aktorskich, storytellingu i innych)

– wykorzystać swoje nowe umiejętności, aby pomóc innym, m.in. dzieciom chorym na atopowe zapalenie skóry przebywającym w szpitalach.

Spotkania są organizowane na zasadzie non-profit

Udział w spotkaniach grupy jest darmowy, a wszelkie ewentualne wydatki są ustalane wspólnie i pokrywane po równo przez każdego członka grupy lub finansowane ze środków zewnętrznych.

Animator grupy samopomocowej

Ewa Psiurska, socjolożka (absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na UW), chorująca na AZS od wczesnego dzieciństwa, po niedawnym pobycie w szpitalu uznała, że potrzebuje uczestnictwa w takiej grupie

dodatkowe informacje i zgłoszenia:

ewaela na atopowezapalenie.ple.psiurska@gmail.com, tel. 503708979

wsparcie informacyjne:

– atopowezapalenie.pl

 

OGÓLNOPOLSKI

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy