Get Adobe Flash player

Fundacja Alabaster oraz Fundacja Eco Choice zapraszają szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w projekcie:

Ratuj skórę! – Daj komórę!

Opis założeń projektu
Informacja o organizatorach
Realizacja projektu a podstawa programowa
Przykładowy harmonogram
Informacja o firmie Eskalion

Projekt skierowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (IV-VI) oraz gimnazjalistów i zakłada:
• pogłębianie wiedzy na temat ekologii i wpływu środowiska na zdrowie,
• działania na rzecz ochrony środowiska,
• propagowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych,
• pracę zespołową uczniów nad ważnym zagadnieniem,
• włączenie młodzieży w działąnia projektowe pod nadzorem wyznaczonego przez szkołę koordynatora (nauczyciel przyrody, biologii, chemii itp.),
• organizację wsparcia finansowego dla osób z chorobami skóry wynikającymi z zaburzeń immunologicznych (będących częściowo efektem zanieczyszczenia środowiska).
Zakładamy, że wszystkie działania opierać się będą na zaangażowaniu uczniów w działąnia projektowe (uczniowie stają się tzw. właścicielami projektu) – sami organizują w szkole akcję zbiórki starych telefonów komórkowych, tworzą plakat i inne informacje o akcji, tworzą i przedstawiają prezentację finalizującą projekt, prezentują temat klasom młodszym, kierują akcją pod nadzorem koordynatora.

Co oferujemy?

Fundacja Eco-Choice i Fundacja Alabaster:
• Dwa wykłady wprowadzając w tematykę projektu (45 minut – „Historia telefonu komórkowego” plus 25 minut „Jak działa skóra oraz co się dzieje, gdy następuje zaburzenie jej funkcji”). Wykłady prowadzą: Paweł Chrzanowski – prezes Fundacji Eco-Choice oraz Ewa Psiurska – pracownik Fundacji Alabaster, socjolog i/lub Ewa Romanowska – analityk medyczny w trakcie specjalizacji z mikrobiologii, pracownik Centrum Zdrowia Dziecka.

Fundacja Alabaster:
• warsztaty z budowy modelu skóry z wykorzystaniem „śmieci” (tektury, pudełka, szmatki, patyczki itp.),
• warsztaty dramowe dla gimnazjalistów mające na celu wczucie się w sytuację młodej osoby z chora skórą.

Fundacja Eco-Choice (opcjonalnie, koszty transportu po stronie szkoły):
• wycieczka do sortowni śmieci firmy Ekon lub do Ekostacji Stena Recycling.

Co zyskuje szkoła?

• wsparcie w realizacji podstawy programowej (z ewentualnym rozszerzeniem) w zakresie budowy i funkcjonownia skóry oraz układu odpornościowego,
• realizację projektu ekologicznego,
• uzupełnienie programu w ramach przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” o działanie sektora organizacji pozarządowych,
• aktywizację uczniów,
• naukę dla uczniów w zakresie działania zespołowego w projekcie.

Czego oczekujemy?

• zaangażowania ze strony uczniów i nauczycieli,
• wyznaczenia nauczyciela odpowiedzialnego za projekt (szkolnego koordynatora),
• wsparcia rzeczowego w formie zbiórki telefonów komórkowych.

Pierwsze zajęcia odbyły się 19 lutego w No Bell Szkoła Podstawowa Montessori i Gimnazjum w Konstancinie.

One Response to “Ratuj skórę! – Daj komórę!”

Leave a Reply

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy