Get Adobe Flash player

Sprawozdania Fundacji Alabaster – za rok 2015 złożone do Ministra Pracy i Polityki społecznej  w związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) w dniu 6 lipca 2016 pod linkiem Ministerstwa (należy w wyszukiwarce wpisać nazwę Fundacja Alabaster), – za rok 2014 Raport merytoryczny do Min Zdrowia za 2014 rok Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2014 rok Bilans i Rachunek Wyników za 2014 rok Informacja dodatkowa za 2014 rok– za rok 2013 Uchwała Zarządu – przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013 Uchwała Rady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 przedstawionego przez Zarząd Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Rachunek zysków i strat za rok 2013 Bilans za rok 2013 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 złożone do Ministerstwa Zdrowia złożone do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku publicznego (OPP) w dniu 15 lipca 2014 roku: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Bilans za rok 2013 Rachunek zysków i strat za rok 2013 Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 – za rok 2012 Uchwała Zarządu – przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012 Uchwała Zarządu – przyjęcie korekty sprawozdania finansowego za rok 2012 Uchwała Rady – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 przedstawionego przez Zarząd Sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z wprowadzeniem Rachunek zysków i strat za rok 2012 Bilans za rok 2012 Informacja dodatkowa za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 złożone do Ministerstwa Zdrowia – za rok 2011 Uchwała Zarządu – zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011 Rachunek wyników 2011 Bilans 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia – za rok 2010 Uchwała Zarządu – przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010 Aktywa 2010 Pasywa 2010 Rachunek Zysków i Strat 2010 Sprawozdanie finansowe 2010 Sprawozdanie merytoryczne 2010

Przeczytaj naszą publikację!
Fundacja Alabaster partnerem akcji Z SERCEM O ATOPII!
Jesteśmy sygnatariuszem:

Konsultacje psychologiczne

Zapisz się do newslettera!

Partnerzy